Kāpēc novērtēt uzņēmuma darbiniekus jau šodien

Kāpēc novērtēt uzņēmuma darbiniekus jau šodien

“Turiet acis atvērtas un mēģiniet savā uzņēmumā saskatīt cilvēkus, kas strādā labi. Tad novērtējiet viņus par to,” – teicis autors un pārdošanas prasmju treneris Toms Hopkins (Tom Hopkin).

Darbinieku novērtēšanas aktualitāte un  nepieciešamība ir ievērojami paaugstinājusies. Tagad 59% uzņēmumu, kuri realizē darbinieku novērtēšanas programmas, integrē darbinieku novērtēšanu talantu attīstības stratēģijā [1]. Un 28% uzņēmumu novērtē savus darbiniekus katru nedēļu [2].  93% darbinieku vēlas būt novērtēti vismaz reizi gada ceturksnī [3].

Uzņēmumiem ir būtiski novērtēt, cik centīgi un spēcīgi ir viņu darbinieki, atalgot viņu ieguldītās pūles, iegūtos sasniegumus un ierosinātās iniciatīvas. Aptaujā 90% cilvēkresursu nodaļas darbinieku norādījuši, ka efektīvai novērtēšanas un atalgojuma sistēmai ir nozīme uzņēmuma rezultātu uzlabošanā un darbinieku noturēšanā [4].

Par kādiem nopelniem darbinieki vēlas būt novērtēti?

“Deloitte” aptaujā noskaidrots, ka 40% darbinieku galvenokārt vēlas, lai uzņēmums novērtē viņu sasniegumus, 24% – viņu zināšanas un 20% darbinieku norādījuši uz centieniem, savukārt 16% kā novērtēšanas iemeslu norādījuši indivīda dzīves pamatvērtības [5].

Novērtējiet darbiniekus jau šīs nedēļas laikā un regulāri!

Noteikti ir daudz iemeslu, lai uzņēmuma darbinieki regulāri saņemtu pateicību .

Lūk, idejas, kāpēc Jūsu uzņēmuma darbinieki ir pelnījuši novērtējumu jau tagad un regulāri:

Darbinieks izrāda iniciatīvu  darba kvalitātes uzlabošanai. Darbinieki savas zināšanas izmanto gan uzdevumu izpildei, gan lai uzlabotu darba sniegumu un veiksmīgāk sasniegtu mērķus. 

Darbiniekam piemīt organizatoriskās spējas. Šādi darbinieki motivē savus kolēģus un rūpējas par veiksmīgu darba izpildi. Organizēšanas prasmes darbinieki izmanto sanāksmju un mazāk formālu pasākumu rīkošanā. Kad uzņēmums atalgo darbinieku attieksmi un uzvedību, tiek novērtētas darbinieku pūles un centieni.

Kolektīvs ir vienots un savstarpēji sniedz atbalstu. Saliedēts kolektīvs strādā ar kopīgu apziņu, kas ir vērsta uz mērķa sasniegšanu. Pētījumos apstiprināta kolēģu attiecību ietekme uz apmierinātību ar darbu un darba izpildes sniegumu [6]. 34% darbinieku norādījuši, ka viņu darba kolektīvā nav pietiekama savstarpējā mijiedarbība [2]. Tāpēc svarīgi ir novērtēt, ja uzņēmumā kolektīvs ir vienots un draudzīgs. Novērtējot attiecības tiek stiprinātas vēl vairāk. 

Darbinieki ir izpildījuši visus uzdevumus paredzētajā termiņā. Uzņēmumā mērķu sasniegšana ir viens no vieglāk nosakāmajiem un pamanāmākajiem sasniegumiem. 81% darbinieku norādījuši, ka vadības sniegts novērtējums par darba izpildi motivē viņus strādāt vēl produktīvāk [7].

Viņi ir sasnieguši nedēļas, mēneša vai pusgada vai gada plānu. Sasniegumu pamanīšana ir iemesls novērtējumam, ko vēlas vairākums darbinieku.

Klienti ir snieguši labas atsauksmes par uzņēmuma darbiniekiem, pakalpojumiem, produktiem. Klientu pozitīvās atsauksmes ir viens no augstākajiem sasniegumiem, ko var gūt  darbinieki. Tas atspoguļo ne tikai labi, bet arī izcili izpildītu darbu.

Darbinieki veicina labsajūtu. Piemēram, viņu uzturu veido veselīgas uzkodas un maltītes un dienas ritmā darbinieki velta laiku fiziskām aktivitātēm. Darbinieki ar savu pieredzi iedvesmo arī savus kolēģus, un rezultātā kolektīvs veicina kopīgo labsajūtu.

Darbinieki punktuāli ierodas darbā. Novērtējiet darbinieku nopietno attieksmi pret darbu. Šādiem darbiniekiem ir spēcīga darba ētika, kas turpmāk var izpausties kā  pozitīvas ambīcijas, augsta atbildības izjūta un produktivitāte, un augstas darba spējas. 

Patstāvīgi un regulāri apgūst jaunas zināšanas individuāli vai darba izaugsmes programmā. Uz izaugsmi vērsti darbinieki iegulda laiku, lai iegūtu papildu zināšanas un tās izmantoto, lai darbu paveiktu kvalitatīvi. 94% darbinieku norādījuši, ka, veltot laiku zināšanu apguvei, saredz karjerā ieguvumus un izaugsmi [8]. Zināšanu apguve ir progress, ar kuru darbinieki cenšas sasniegt izcilību, tāpēc arī iesaisti apmācībās ir svarīgi novērtēt

70% uzņēmumu, kuriem ir izstrādāta darbinieku novērtēšanas programma, saista atlīdzināšanu ar konkrētām uzņēmuma vērtībām [4]. Savukārt 55% aptaujāto norādījuši, ka novērtējumi un atlīdzības galvenokārt tiek saistītas ar individuālajiem sasniegumiem [5].

Atalgošanas biežums ietekmē, cik novērtēts jūtas darbinieks

Uzņēmumam novērtējot un atalgojot darbinieku uzreiz par labi paveikto, ļauj darbiniekiem justies redzamiem un saklausītiem un sniedz motivāciju turpināt tik pat augstvērtīgi arī turpmākos uzdevumus. Tas arī palīdz darbinieku novērtēšanu izveidot par regulāru procesu.

Aptaujas dati rāda, ka 65% darbinieku uzskata, ka darbinieki, viņuprāt, netiek pietiekami regulāri uzslavēti [8]. Tajā pašā laikā vairākums jeb 72% darbinieku norādījuši, ka tiek novērtēti retāk nekā reizi nedēļā, proti, reizi mēnesī, gadā un nekad [8]. Jo regulārāk uzņēmums uzslavēs darbiniekus, jo novērtētāki viņi jutīsies ikdienā.

Arī mutiski un rakstiski izteiktam “Paldies tev!” ir liela nozīme. Un šāds pateicības izteikšanas veids palīdz uzņēmumā viegli un regulāri novērtēt darbiniekus. Turklāt arī paši darbinieki augstu novērtē šos pateicības veidus. Proti, 54% darbinieku priecātos par mutisku un personalizētu “paldies” par ikdienas sasniegumiem, 31% aptaujāto novērtētu rakstisku “paldies” un citi darbinieki izvēlētos svinības (7%) un dāvanu (7%) [3].

No kādiem uzņēmuma dalībniekiem darbinieki vēlas saņemt novērtējumu?

Vairākums darbinieku (37%) vēlas dzirdēt un saņemt novērtējumu no augstāka līmeņa vadītājiem, 32% darbinieku izvēlētos to saņemt no sava tiešā vadītāja un 31% darbinieku – no saviem darba kolēģiem [3]. Tātad dati atklāj, ka darbiniekiem ir ļoti svarīgi iegūt novērtējumu un atzinību gan no uzņēmuma, gan tiešā vadītāja un kolēģiem. 

Novērtējiet uzņēmuma darbiniekus kā cilvēkus, kolēģus un darbiniekus un atalgojiet viņus par labi paveikto un sasniegumiem. Būtiski ir pateikties darbiniekiem regulāri un uzreiz pēc sasniegtā. Saglabājiet novērtēšanu un pateicību personalizētu un radītu tieši Jūsu uzņēmuma darbiniekiem.

Darbinieki vēlas būt novērtēti par sasniegumiem, centieniem un savām cilvēciskajām īpašībām, kas pozitīvi ietekmē darba kvalitāti. Novērtējiet darbiniekus jau šodien, jo viņi noteikti ir to pelnījuši!Novērtējiet uzņēmuma darbiniekusi, izmantojot spēļošanās, apmācību un kolektīva saliedēšanas uzdevumus Efectio mājaslapā efectio.com

Izstāde “Latvijas Dizains Latvijai”

Izstāde “Latvijas Dizains Latvijai”

No 3. līdz 12. maijam teātra namā “Jūras vārti”, Ventspilī bija apskatāma izstāde “Latvijas dizains Latvijai”. Tajā bija iespēja aplūkot Latvijā zināmu sieviešu fotogrāfijas un uzzināt viņu stāstus par attiecībām ar latviešu modi, kā arī iepazīties ar latviešu dizaineru radītajām mājas lietām un aksesuāriem. 

Izstādē parādījās latviešu dizaina divi konceptuālie virzieni. Pirmajā ekspozīcijā bija apskatāmas fotogrāfijas ar sabiedrībā cienītām un atpazīstamām sievietēm, kuras tērpjas Latvijas modes dizaina tērpos. Izstādīto fotogrāfiju papildināja katras sievietes personisks un īpašs stāsts par Latvijas modi un kādu ar to saistītu notikumu.

Fotogrāfijās bija redzamas: mākslas galerijas “Putti” īpašniece Agita Putāne, žurnāla “Pastaiga” galvenā redaktore Inita Saulīte-Zandere, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, Latvijas Modes palātas vadītāja Dita Danosa, pasākumu radītāja Gundega Skudriņa, režisore un māksliniece Adriāna Roze, tirdzniecības kompleksa “Spice” direktore Iveta Lāce, finansiste, grāmatas “Dzīves garša” autore Ilze Jurkāne, juriste Liene Stūraine, Dailes teātra aktrise Dārta Daneviča un gleznotāja Vija Zariņa.

“Latvijas dizains Latvijai” otrā ekspozīcija bija veltīta Latvijas dizaina zīmoliem, izceļot mājas lietas un aksesuārus. Bija izstādīti tādi zīmoli kā „FeltStyle”, „Latvian Lights”, „Munio Candela”, „Purpurs”, „3 wind knots”, „Piebalgas porcelāns”, „An & Angel”, „Buduart”, „Bug”, „Cinnamons atelier”. Šajā izstādes daļā varēja novērot, kā mākslinieki atrod savu oriģinālo pieeju dažādiem materiāliem, caur dizaina priekšmetiem un aksesuāriem atklājot savas vērtības un parādot latvisko identitāti.

Izstādes “Latvijas dizains Latvijai” svinīgās atklāšanas laikā pirmo reizi Latvijā tikaprezentēta zīmola “Cinnamons Atelier” parfīmu kolekcija. Šis bija īpašs notikums, jo “Cinnamons Atelier” ir pirmais latviešu modes zīmols, kurš radījis savu parfīmu. Prezentācijā bija iespēja iepazīties ar 12 aromātiem sievietēm un 4 aromātiem vīriešiem.

Izstādi “Latvijas dizains Latvijai” organizēja Latvijas Modes palāta sadarbībā ar SIA “Kurzemes Filharmonija”. Izstāde tika organizēta modes festivāla “Riga Fashion Mood” ietvaros.

Mode kā bizness

Mode kā bizness

Latvijas modes nozares, uzņēmēju un valdības pārstāvji diskutēs par modes attīstības priekšnoteikumiem, nepieciešamajiem rīcības soļiem, lai veicinātu modes kā biznesa nozares attīstību. Diskusiju “Mode kā bizness” rīko Latvijas Modes palāta, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, i/c Sky&More, šī gada 17.martā, plkst. 16:00 – 18:00, modes nedēļas nogales Riga Fashion Mood ietvaros, i/c Sky&More, Duntes ielā 19a.

Pirms diviem gadiem Latvijas Modes fonds pirmo reizi aicināja vienkopus Latvijas modes industrijas dalībniekus, valdības pārstāvjus, uzņēmējus, lai veicinātu modes biznesa attīstību. Divu gadu laikā sasniegti vairāki no nospraustajiem mērķiem, tādēļ ir būtiski aktualizēt industrijas attīstībai nepieciešamo jautājumu loku.

Dita Danosa, Latvijas Modes palātas valdes priekšsēdētāja: “Lai attīstītu modes uzņēmējdarbību Latvija ir vairāki priekšnoteikumi, kas jāsasniedz. No tiem pirmais ir modes saimes kopīgs darbs, ko palīdz veicināt šāda formāta pasākums. Otrais, industrijas kopīgā viedokļa pārstāvība, ko ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras palīdzību varēsim nodrošināt. Un visbeidzot, jānodrošina modes pieejamība sabiedrībai, kas iespējams vienīgi rīkojot atvērtus, sabiedriskus pasākumus.”

Žaneta Jaunzeme- Grende, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītāja: „Apsveicu modes industrijas pārstāvjus ar tik nepieciešamo un ilgi gaidīto apvienošanos. Viena, nozari apvienojoša institūcija – Latvijas Modes palāta – ir nozīmīgs instruments sarunās ar valdības pārstāvjiem, ārvalstu partneriem, kā arī būs nozīmīgs stūrakmens Latvijas modes virzīšanai eksporttirgos. Latvijas Modes palāta pievienojas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, lai kopīgi realizētu projektus, kas veicina modes industrijas attīstību.”

Diskusijā piedalīsies: Žaneta Jaunzeme-Grende (LTRK), Ervins Labanovskis (Rīgas Dome), Dita Danosa (Latvijas Modes palāta),  Inita Saulīte-Zandere (Pastaiga, Latvijas Modes fonds), Iveta Sers (Rīgas Domes priekšsēdētāja padomniece sadarbībai ar Krievijas Federācijas reģioniem un sadraudzības pilsētām), Agnese Narņicka (Hypnosis Fashion, Latvijas Mākslas akadēmija),  Aigars Bikše (Latvijas Mākslas akadēmija),  Karīna Jermušs (Sky & More), Dace Goldmane (Stockmann).

Diskusijā aicināti piedalīties Latvijas modes mākslinieki un dizaineri, uzņēmēji un tirdzniecības pārstāvji, izglītības, valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī ikviens interesents, kam interesē Latvijas modes izaugsme un kas ir gatavs piedalīties ar savu atbalstu un idejām.

Līdz ar diskusijas noslēgumu sāksies modes nedēļas nogales Riga Fashion Mood dalībnieku modes skates. Trīs dienu laikā Latvijas Modes palāta sadarbībā ar i/c Sky&More piedāvās Latvijas vadošo modes dizaineru valkāšanai gatavo apģērbu skates.

19. martā Riga Fashion Mood noslēgumā vērienīgs modes šovs Riga Fashion Mood & More, kurā i/c Sky&More demonstrēs jaunās 2011. gada pavasara/ vasaras kolekcijas.

Šobrīd i/c Sky&More ir plaši pārstāvēti pasaules slavenākie zīmoli Dolce&Gabbana, Just Cavalli, Alexander McQueen, Trussardi, See by Chloe, kuriem pievienosies arī Latvijas labāko dizaineru darbi Cherry Blossom, Cinnamon, Hypnosis, Narciss, Mammu, QooQoo, Anna Led, Aleksandrs Pavlovs, Keita un citi.